VA-Gruppen

Lastväxlar flak med kran

PK26002E med 6 hydrauliska utskjut