Skivarps Åkeri AB

Volvo FM 500 6*2 med vår egen designade och konstruerade WORLD TIPP

Tippflaket är 6300x2600mm och bland dem lättaste och lägsta på marknaden!             

 3-vägs tipp med 1200mm höga lämmar

 Här sitter även ett rullkapell som är lätt att ta av