Göinge Demo LVK

Demobil levererad till Göinge Lastvagnar

Hiab lastväxlare Multilift 18SL.52

Hiab Kran 302 med 6 hydrauliska utskjut.

Byggnation BJK Premium utförande