Swerock Elbil

Swerock Elbil

Volvo FE Elektrisk Fastflaksbyggnation med hydrauliskt radiostyrd nervikbar samt utskjutbar bakramp. Rampen har en kapacitet på 16 ton och kan anpassas efter fordons längd och frigång.